តើអ្វីទៅជាម៉ូនីទ័រចង្វាក់បេះដូងអាន​បន្ថែម…

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាផ្នែកមួយនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាន​បន្ថែម…