ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឬការរំខានស្រួចស្រាវនៃអាន​បន្ថែម…

  សំណួរពេញនិយមបំផុតរបស់អាន​បន្ថែម…

  មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមណែនាំមិនមែនទេអាន​បន្ថែម…